onsdag

1. Innan du börjar

Innan du börjar skriva din insändare är några frågor som du bör fundera igenom.

Vad vill du uppnå?
Vill du påverka någon? I sådant fall i vilken riktning?
Är ditt syfte med insändaren att marknadsföra dig själv eller din organisation?
Svaret på de frågorna bör påverkar hur du utformar din insändare.

Tänk på att den du vill påverka med din insändare kanske inte är den som du vänder dig till i texten. Oftast är det inte den du debatterar med som du försöker övertyga, utan andra som som läser och följer debatten.

Vem är din läsare?
För vem skriver du? Insändaren måste utformas på olika sätt om den tänkte läsaren redan är insatt i sakfrågan eller om du vill locka nya personer att engagera sig.
Det är viktigt att du inte skriver så att du stöter bort dina tilltänkta läsare. Tänk på tonfallet!

Hur vill du framstå?
Din insändare ger en bild av hur du är som person. Vilken bild vill du ge av dig själv och din organisation?