onsdag

2. Bli publicerad...och läst!

En insändare som ska bli publicerad och läst ska uppfylla tre kriterier. Den ska vara:

Kort
Ju kortare insändare, desto fler läsare är den enkla regeln. Skriv därför så kort det går.

Korta insändare har också större chans än långa att bli publicerade. Försök att hålla dig runt 1 000 tecken eller en halv till en A4 med dubbelt radavstånd är lagom.

Aktuell
Insändare som är aktuella kommer av naturliga skäl in snabbare och blir mer lästa än insändare som inte behandlar något aktuellt ämne. Försök därför få dina insändare att beröra frågor som är aktuella.

Lokal
Läsarna av lokaltidningar är i första hand intresserade av det som händer lokalt.
Lokaltidningen är därför mest intresserad av insändare som har någon lokal anknytning. Försök där det är möjligt att få en lokal koppling i din insändare, genom att hänvisa till lokala effekter eller angripa/hylla lokala politiker.