onsdag

5. Checklista för bättre insändare

1. Läs igenom högt!
Att läsa igenom sin insändare högt är ett bra sätt att upptäcka om texten flyter. Det gör det också lättare att upptäcka felstavningar och för långa meningar.
Det allra bästa sättet att gå igenom en text är naturligtvis att be någon annan att läsa den med kritiska ögon.

2. Finns det några meningar som kan strykas?
En bra insändare är kort. Gå därför igenom texten för att upptäcka onödiga utvikningar och bisatser. En insändare bör inte behandla mer än ett ämne.

3. Finns det några ord som kan strykas?
När vi talar använder vi ofta utfyllnadsord. Det är något som ibland följer med in i den skrivna texten. Onödiga ord stör läsningen och gör texten längre.

4. Finns det komplicerade ord som kan ersättas?
När man kan ett ämne tillägnar man sig ofta ett fackspråk som kan vara svårt att förstå. De som debatterar alkoholpolitik talar om preventionsparadoxen och totalkonsumtionsmodellen. Kommunpolitiker talar om resultat 3 och pensionsskuld.
Om du skriver för vanliga männsikor måste du skriva så att de förstår var du skriver. Skippa fackuttrycken!

5. Är alla namn korrekt stavade?
Namn är mycket viktigt. Att stava fel på ett namn kan upplevas som en förolämpning mot den personen.

Dessutom visar det att du inte har riktig koll. Om du inte ens kan stava rätt till ett namn, kanske dina andra argument inte heller är att lita på!

6. Är alla siffror korrekta?
Stavfel kan irritera, men det gör sällan en text obegriplig. Att skriva fel siffror kan däremot lätt bli förödande. Därför är det extra viktigt att kontrollera att alla siffror verkligen är rätt.

Om du i din insändare argumenterar med hjälp av någon beräkning måste du kontrollera den mycket noggrant. Det är väldigt pinsamt om du blir bemött med att du räknat fel, och din debattmotståndare har rätt!

7. Är alla fakta korrekta?
När du skriver en insändare är det viktigt att du verkligen är säker på att de fakta du presenterar är korrekta. Om du presenterar uppgifter som är avgörande för ditt resonemang är det bra om du skriver varifrån du fått uppgifterna.

Om de fakta som du framför vid närmare granskning inte visar sig stämma förlorar du inte bara förtroende i den aktuella debatten, utan också för framtiden.

8. Är alla förkortningar begripliga?
Förkortningar kan vara helt obegripliga för dem som inte är i branschen. Det är säkert en majoritet av svenska folket som inte direkt kan uttyda förkortningarna i ord som LSS-handläggare, ANT-undervisning och KSAU-protokoll. Om du använder sådan förkortningar måste du i varje text ge en förklaring första gången du använder förkortningen.
Andra vanliga förkortningar som: t.ex., bl.a. och fr.o.m. finns det ingen anledning att använda i en insändare. Texten blir lättare att läsa om orden skrivs ut.