onsdag

6. Hur ska du underteckna?

Du ska underteckna med ditt eget namn och inte med någon signatur. Insändaren är betydligt mer intressant om läsaren vet vem det är som står för åsikterna. Anonyma insändare kan komma att betraktas som lite suspekta.

Det finns naturligtvis undantag från denna regel, till exempel om det du skriver gör att du utsätter dig för fara. Du måste dock alltid lämna ditt namn och din adress till tidningens redaktion.

Är du medlem av en organisation är det inte säkert att du ska underteckna med det. Ibland kan organisationstillhörigheten i sig stöta bort läsare och göra budskapet mindre trovärdigt. En insändare som hyllar Stefan Löfven har lägre trovärdighet om den undertecknas av Lisa Andersson, Utmarkens socialdemokratiska förening, än om den undertecknas av Lisa Andersson, pensionär.