onsdag

9. Mall för insändarskrivande

Ibland kan det vara svårt att komma igång med skrivandet. Men om du följer den här mallen är det ganska enkelt att skriva en insändare.


1. Vad vill jag säga med min insändare?

2. Mina bästa argument.

3. "Motståndarens" argument.

4. Mitt motargument

5. Min avslutande uppmaning

En insändare som följer mallen skulle då kunna se ut så här:

(1) Kommunen bör satsa mer pengar på drogfria alternativ för ungdomar. (2) Då skulle problemen med alkohol och narkotika minska i kommunen. (3) En del säger att kommunen inte har råd, (4)men om bara en enda person räddas från att hamna i missbruk tjänar kommunen miljoner. (5) Därför bör kommunen öka anslaget till drogförebyggande verksamhet med 750.000 kronor nästa år.