onsdag

Dina verktyg för bättre insändare

Det finns några hjälpmedel som är bra att ha för att skriva bättre och mer korrekta insändare Den tid då man kunde lita till kvalificerade korrekturläsare är borta. På de flesta redaktioner är de mer eller mindre bortrationaliserade. Det gäller att själv försöka stava och skriva rätt.

Använder du dator när du skriver är det mycket möjligt att det finns en rättstavningsfunktion i det programmet. Det kan dock alltid vara bra med en egen ordlista, kanske om du fick någon i skolan. Ska du köpa en så är Svenska akademins ordlista standardverket (köp den hos Bokus eller Adlibris ).

Ett annat bra verktyg är TT-språket - de språkrekommendationer som används av nyhetsbyrån TT och som är den standard som de flesta svenska medier följer. Där får du råd om allt från hur organisationers namn ska skrivas till vad vad som är den korrekta benämningen på invånarna på Barbados ( barbadier). TT-språket finns tillgänglig på TT:s hemsida.


Svenska språknämndens Svenska skrivregler ( Bokus, Adlibris) är också en bra hjälpreda i det dagliga skrivande och ger För den som är lite mer intresserad finns också Språkriktighetsboken (Bokus, Adlibris), också utarbetat av Svenska språknämnden. Den ger inte bara rekommendationer kring olika problem i svenska språket, utan för också en diskussion om varför de bestämt sig för en viss rekommendation.